Firma noastră oferă o gamă largă de servicii care pot fi grupate în două categorii:

1. DEPARTAMENTUL INFIINTARI FIRME

-schimbare de sediu social al unei firme;
-infiintare de puncte de lucru, inclusiv cu obtinerea avizelor sau autorizatiilor necesare declarari sau extinderi ale obiectului de activitate secundar;
-suspendarea activitatii unei firme pe o perioada de maxim 3 ani din Registrul Comertului;
-indreptari de erori materiale;
-schimbarea formei juridice a unei societati;
-obtinerea de certificate constatatoare;
-fuziuni, dizolvari, lichidari, radieri;
-redactarea de acte constitutive, acte aditionale, contracte de cesiune, contracte de comodat, precum si orice alte modificari ale actelor constitutive ale unei societati comerciale;

mai departe>>

Sfaturi utile>>

 
design by RedSmoke